Gruppesøksmål • Vi er alle interessert i at gruppesøksmål mot NVE/staten kommer i gang fortest mulig, men det er kostbart og pengene til dette bør stå klar på konto før hjulene settes i gang. Det bør være penger nok til å kjøre saken helt til høyesterett, og inkludert saksomkostninger for motparten dersom vi skulle tape saken.
  Det betyr at vi bør ha noen millioner klar, -jeg antar minst 3 millioner.
  Det burde ikke være noe problem siden vi har en facebook-gruppe med mer enn 16.000 medlemmer. Hvis 6000 av disse ga 500 kr hver, så dekker det 3 millioner. Hvis alle ga 500 hver, så blir det 8 millioner til rettsak.
  Mange har en motvilje mot å gi penger dersom de ikke vet hva pengene går til. Derfor mener jeg at det må skje på en slik måte at en hver giver føler trygghet for at pengene går til gruppesøksmål, og ikke noe annet, ved at de får full innsikt i regnskapet og kontoinformasjon.
  Jeg mener at det bør opprettes en bankkonto som er øremerket å skulle gå til gruppesøksmål, og at all informasjon vedrørende denne bankkontoen ligger offentlig tilgjengelig på en nettside som alle giverne har tilgang til.
  Der bør de finne sitt navn på giverlisten, og navn på alle andre som har betalt. Og en hver bevegelse på denne kontoen bør offentliggjøres på denne nettsiden.
  Et styre bestående av minst 3 personer, bør ha ansvar for kontoen, nettsiden og at pengene forvaltes rett. Og alt som skjer i dette styret og alle vedtak som gjøres, bør informeres om på denne nettsiden. Dersom penger brukes på annen måte enn til gruppesøksmål utelukkende, så kan giverne kreve å få beløpet de har bidratt med tilbakebetalt. Det må hyres inn en dyktig advokat eller to samarbeidende advokater som går inn for å vinne saken 100% på vegne av giverne/medlemmene i gruppesøksmålet. Er det allerede igangsatt et slikt gruppesøksmål og advokater valgt, så bør de innsamlede midlene gå til å backe opp dette (vi trenger ikke mer enn en' slik sak gående på samme tid). Men ingen penger skal deles ut før det står 3 millioner på konto, eller den sum advokatene mener er nødvendig for å dekke saken fullt.


 

Formål og retningslinjer

Detaljert beskrivelse kommer her...