Gruppesøksmål: Forberedelse i tråd med utredningens anbefaling


  • Administratorer

    Innlegget tjener foreløbig som plassholder og indikasjon på hva dette arbeidet kan (og antakelig bør) lede til. Innlegget vil innledningsvis holdes lukket for kommentarer frem til vi finner ut hvordan best organisere innholdet og formen. Strukturert innhold vil komme etterhvert.

    Opprett gjerne andre tråder hvor gruppesøksmål diskutteres, så kan vi hente inspirasjon derfra til oppbygging av dette innlegget, som da vil tjene som løpende informasjon over status og fremdrift i arbeidet. Lager du andre diskusjonstråder med gruppesøksmål som tema/deltema, tagg da tråden med emneordet "gruppesøksmål".


Låst
 

Formål og retningslinjer

Detaljert beskrivelse kommer her...